Farní ohlášky 31. března 2019 - 4. neděle postní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pátek 5. dubna

první pátek v měsíci, příležitost ke svátosti smíření bude již od 17:00 hod.

sobota 6. dubna

první sobota v měsíci, v naší farnosti bude v 18:00 hod. tradiční poutní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské

Další informace

  • 1.V příštím týdnu se budou konat všechny pastorační aktivity. Před každou mší svatou se modlíme svatý růženec.
  • 2.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 3.V postní době se modlíme v bazilice křížovou cestu pravidelně v pátek a v neděli v 17:15 hod. Dnes bude výjimečně křížová cesta vedená skauty ze Starého Brna na opatské zahradě již v 16:00 hod.
  • 4.Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 13. dubna v Brně, začne v 9:00 hod. v katedrále. Podrobnosti jsou na webu Diecézního centra mládeže.
  • 5.Postní aktivita pro všechny generace farníků je v nastávajícím týdnu inspirována lotrem po pravici. Lístek s úkoly dostanete u nástěnky u sakristie. Aktivitu najdete i na farním webu.
  • 6.V postní době se koná každé úterý po mši svaté adorace Nejsvětější Svátosti. Je to příležitost k prohloubení vztahu k Ježíši a plodný čas modlitby. Srdečně zveme.
  • 7.Do soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2018“ byl přihlášen pod pořadovým číslem 3 „náhrobek augustiniánů na Ústředním hřbitově v Brně“. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zprávy ve tvaru: „HLA PAMATKY 3“ na tel. 736 301 599 již jen do 5. dubna 2019. Více informací najdete na webu Jihomoravského kraje: https://m.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=385897&TypeID=2. Prosím, podpořte v soutěži památník nad místem posledního odpočinku Johanna Gregora Mendela.
  • 8.V pondělí 1. dubna v 19:00 hod. proběhne v kostele sv. Leopolda u Milosrdných bratří přednáška o Mary’s Meals. Je to organizace, která sytí milion čtyři sta tisíc školních dětí.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.