Farní ohlášky 7. dubna 2019 - 5. neděle postní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Příští neděli 14. dubna

Květná neděle zvaná též Pašijová, začíná Svatý týden. Před mší svatou, která začíná v 11:00 hod., budou požehnány kočičky a již tradičně bude v průvodu oslík. Prosím, přiveďte své děti, kostýmy pro ně budou připravené v učebně opatství od 10:30 hod.; děkujeme manželům Chytrým za zapůjčení oslíka. Děti mohou přinést oslíkovi jablíčko nebo mrkev. Večer v 19:00 hod se budeme modlit křížovou cestu v zahradě opatství. Modlitbu povede mládež z pátečního společenství. Přineste si s sebou lucerny nebo svíčky.

Další informace

  • 1.V příštím týdnu odpadá čtvrteční setkání nad Biblí pro dospělé. Před každou mší svatou se modlíme svatý růženec.
  • 2.Prosíme o pomoc při velikonočním úklidu baziliky příští středu po večerní mši svaté.
  • 3.V postní době se modlíme v bazilice křížovou cestu pravidelně v pátek a v neděli v 17:15 hod. Dnes 7. 4. bude křížová cesta na opatské zahradě v tradičním čase v 17:15 hod. Modlitbu povedou žáci naší farnosti.
  • 4.Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 13. dubna v Brně, začne v 9:00 hod. v katedrále. Podrobnosti jsou na webu Diecézního centra mládeže.
  • 5.Postní aktivita pro všechny generace farníků je v nastávajícím týdnu inspirována Marií Magdalénou. Lístek s úkoly dostanete u nástěnky u sakristie. Aktivitu najdete i na farním webu.
  • 6.V postní době se koná každé úterý po mši svaté adorace Nejsvětější Svátosti. Je to příležitost k prohloubení vztahu k Ježíši a plodný čas modlitby. Srdečně zveme.
  • 7.Na Květnou neděli 14. 4. je příležitost k velikonoční svaté zpovědi již od 7:00 do 12:00 hod. Zpovídat se bude i během týdne před každou mší svatou od 17:30 do 18:00 hod.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.