Farní ohlášky 14. dubna 2019 - Květná (Pašijová) neděle

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Květná neděle 14. dubna

Květná neděle zvaná též Pašijová, začíná Svatý týden. Večer v 19:00 hod se budeme modlit křížovou cestu v zahradě opatství. Modlitbu povede mládež z pátečního společenství. Přineste si s sebou lucerny nebo svíčky.

Zelený čtvrtek 18. dubna

V 18:00 hod. budeme slavit večerní mši svatou na památku Večeře Páně s obřadem mytí nohou. Po liturgii přeneseme Nejsvětější svatost do Getsemanské zahrady. Bazilika bude k adoraci otevřena do 22:00 hod.

Velký pátek 19. dubna

Den přísného postu, v 8:00 hod. se v bazilice budeme společně modlit z breviáře liturgii hodin a ranní chvály. Bazilika bude otevřena do 10:00 hod. V 15:00 hod., v hodině smrti Páně, se budeme modlit křížovou cestu. V 18:00 hod. bude liturgie památky umučení Páně s uctíváním kříže. Po liturgii přeneseme Nejsvětější svátost do hrobu Páně. Bazilika bude k adoraci otevřena do 22:00 hod. Poslední hodinu adorace povede mládež.

Bílá sobota 20. dubna

Ráno v 8:00 hod. se budeme společně modlit breviář – liturgii hodin a ranní chvály. Bazilika bude otevřena do 12:00 hod. k modlitbě u Božího hrobu. Ve 20:00 hod. začne oslava Velikonoční vigilie. Shromáždíme se u misijního kříže k obřadu žehnání ohně. Svíce dostanete před bazilikou. Průvodem půjdeme do baziliky, kde budou pokračovat oslavy Zmrtvýchvstání Páně.

Další informace

  • 1.Ve Svatém týdnu pastorační aktivity odpadají, bude jen výuka náboženství a pastorační aktivity s předškolními dětmi. Na Zelený čtvrtek v 10:00 hod. bude křížová cesta se symboly na zahradě opatství nejen pro maminky s velmi malými dětmi. Sraz v učebně v 9:45 hod. Srdečně zveme.
  • 2.Děkujeme za pomoc při velikonočním úklidu baziliky minulou středu.
  • 3.Postní aktivita pro všechny generace farníků je ve Svatém týdnu inspirována postavou Šimona z Kyrény. Ukazuje nesmírnou cenu každé, i nedobrovolné pomoci. Lístek s úkoly dostanete u nástěnky u sakristie. Aktivitu najdete i na farním webu.
  • 4.Na Velký pátek 19. dubna bude sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě.
  • 5.Milí farníci, zveme Vás na tradiční Májovou cyklopouť, která se bude konat ve středu 1. května 2019. Startujeme v 9:00 před bazilikou. Více informací naleznete na letáčcích u nástěnky a na farním webu.
  • 6.Během obřadů, mše svaté nebo jiné duchovní aktivity mohou účastníci parkovat svá auta za závorou před bazilikou. Závora bude otevřena vždy půl hodiny před akcí. Prosíme, neparkujte na označených předplacených místech na parkovišti. Dodržujte dopravní značení.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.