Farní ohlášky 21. dubna 2019 - Zmrtvýchvstání Páně

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 22. dubna

Pondělí velikonoční - slavíme druhý den po Zmrtvýchvstání Páně – mše svaté budou v 7:30 hod.; v 9:00 hod. a v 18:00 hod. Po večerní mši svaté bude pobožnost ke svaté Ritě s žehnáním růží.

středa 24. dubna

Augustiniáni slaví obrácení sv. Augustina. Mše svatá bude sloužena za starobrněnské skauty. Všechny Vás srdečně zveme.

pátek 26. dubna

augustiniáni slaví svátek Panny Marie, Matky dobré rady

neděle 28. dubna

2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství. V 15:00 hod. - v hodinu Božího milosrdenství - bude v bazilice pobožnost, na kterou všechny srdečně zveme. Pobožnost v tento den a v tuto hodinu je spojena s velkými Božími přísliby, které Ježíš sdělil sestře Faustýně. Využijme tento čas milosti k prosbám za sebe a své blízké.

Další informace

  • 1.Děkujeme všem, kteří se podíleli na důstojném slavení velikonočního tridua. Děkujeme všem ministrantům, členům sborů a varhaníkům.
  • 2.Milí farníci, zveme Vás na tradiční Májovou cyklopouť, která se bude konat ve středu 1. května 2019. Startujeme v 9:00 před bazilikou. Více informací naleznete na letáčcích u nástěnky a na farním webu.
  • 3.Během obřadů, mše svaté nebo jiné duchovní aktivity mohou účastníci parkovat svá auta za závorou před bazilikou. Závora bude otevřena vždy půl hodiny před akcí. Prosíme, neparkujte na označených předplacených místech na parkovišti. Dodržujte dopravní značení.
  • 4.Pastorační aktivity v naší farnosti v tomto týdnu odpadají, jen výuka náboženství, úterní katecheze předškolních dětí a setkání maminek s batolaty ve čtvrtek bude probíhat podle rozvrhu hodin.
  • 5.Příští neděli budeme vybírat postní papírové pokladničky. Pokladničky s postní almužnou přineste v průvodu s liturgickými dary.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.