Farní ohlášky 28. dubna 2019 - neděle Božího milosrdenství

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 28. dubna

Dnes v 15:00 hod. - v hodinu Božího milosrdenství - bude v bazilice pobožnost, na kterou všechny srdečně zveme. Pobožnost v tento den a v tuto hodinu je spojena s velkými Božími přísliby, které Ježíš sdělil sestře Faustýně. Využijme tento čas milosti k prosbám za sebe a své blízké.

pondělí 29. dubna

svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

středa 1. května

sv. Josefa dělníka

čtvrtek 2. května

památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

pátek 3. května

svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů; první pátek v měsíci

sobota 4. května

první sobota v měsíci, v 18:00 hod. bude poutní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.Milí farníci, zveme Vás na tradiční Májovou cyklopouť, která se bude konat ve středu 1. května 2019. Startujeme v 9:00 před bazilikou. Více informací naleznete na letáčcích u nástěnky a na farním webu.
  • 3.Během obřadů, mše svaté nebo jiné duchovní aktivity mohou účastníci parkovat svá auta za závorou před bazilikou. Závora bude otevřena vždy půl hodiny před akcí. Prosíme, neparkujte na označených předplacených místech na parkovišti. Dodržujte dopravní značení.
  • 4.V tomto týdnu se již budou konat všechny pastorační aktivity.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.