Farní ohlášky 5. května 2019 - 3. neděle velikonoční

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

středa 8. května

Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 2.Všechny Vás srdečně zveme do farního společenství: - starší mládež na úterní spolčo ve 20:00 hod. - školní mládež na páteční setkání nad Božím slovem v 19:00 hod. - dospělé na čtvrteční setkání nad Biblí v 19:00 hod. - předškoláky s rodiči na úterní křesťanské kreativní tvoření v 16:15 hod. - maminky s malými dětmi na čtvrteční setkání „Kulihrášků“ v 9:30 hod. - také zveme na společnou modlitbu růžence půl hodiny před každou mší svatou.
  • 3.Tradiční májové pobožnosti k Panně Marii se budou konat na závěr každé mše svaté ve všední dny po celý květen.
  • 4.Každou neděli od 10:00 hod. je pro Vás otevřena farní kavárna. Všechny Vás srdečně zveme.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.