Farní ohlášky 12. května 2019 - 4. neděle velikonoční

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 13. května

památka Panny Marie Fatimské,výjimečně bude mše svatá v 18:00 hod., před mší svatou v 17:30 se pomodlíme Fatimský růženec

úterý 14. května

svátek sv. Matěje, apoštola

čtvrtek 16. května

svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

pátek 17. května

památka svatých Alipia a Posidia, biskupů, druhů sv. Augustina, augustiniánských svatých

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.Všechny Vás srdečně zveme do farního společenství: - starší mládež na úterní „spolčo“ ve 20:00 hod. - školní mládež na páteční setkání nad Božím slovem v 19:00 hod. - dospělé na čtvrteční setkání nad Biblí v 19:00 hod. - předškoláky v doprovodu rodičů na úterní křesťanské kreativní tvoření v 16:15 hod. - maminky s malými dětmi na čtvrteční setkání „Kulihrášků“ v 9:30 hod. - také zveme na společnou modlitbu růžence půl hodiny před každou mší svatou.
  • 3.Tradiční májové pobožnosti k Panně Marii se konají ve všední dny na závěr každé mše svaté po celý květen.
  • 4.Každou neděli od 10:00 hod. je pro Vás otevřena farní kavárna. Všichni jste srdečně zváni.
  • 5.Příští neděli 19. května bude sbírka na charitní účely.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.