Farní ohlášky 19. května 2019 - 5. neděle velikonoční

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 21. května

svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály

středa 22. května

Svátek sv. Rity z Cascie, augustiniánské řeholnice, poutní mši svaté v 18:00 hod. bude předsedat otec biskup Pavel Konzbul. Pamatujme na růže, které jsou vyjádřením naší úcty a proseb ke svaté Ritě. Před bazilikou bude možné zakoupit růže, ale jen v omezeném množství, které chystáme především pro hosty. Pozvěme naše přátele a blízké na hlavní pouť k naší svaté Ritě, přímluvkyni v lidsky neřešitelných situacích a pomocnici ve smíření.

pátek 24. května

Mše svatá bude sloužena ráno v 8:00 hod., večerní mše svatá nebude, protože se koná Noc kostelů, naše bazilika bude večer zavřena.

sobota 25. května

sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve

Další informace

  • 1.Všechny Vás srdečně zveme do farního společenství: - starší mládež na úterní „spolčo“ ve 20:00 hod. - školní mládež na páteční setkání nad Božím slovem v 19:00 hod. - dospělé na čtvrteční setkání nad Biblí v 19:00 hod. - předškoláky v doprovodu rodičů na úterní křesťanské kreativní tvoření v 16:15 hod. - maminky s malými dětmi na čtvrteční setkání „Kulihrášků“ v 9:30 hod. - také zveme na společnou modlitbu růžence půl hodiny před každou mší svatou
  • 2.Tradiční májové pobožnosti k Panně Marii se konají ve všední dny na závěr každé mše svaté po celý květen.
  • 3.Každou neděli od 10:00 hod. je pro Vás otevřena farní kavárna. Všichni jste srdečně zváni.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.