Farní ohlášky 26. května 2019 - 6. neděle velikonoční

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pátek 31. května

svátek Navštívení Panny Marie

sobota 1. června

památka sv. Justina, mučedníka; 1. sobota v měsíci; v bazilice bude již tradičně v 18:00 hod. poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské. Skrze obraz naší Černé madony přichází požehnání k těm, kteří se se svými prosbami na Pannu Marii obracejí. Úkolem naší farnosti je ukázat význam tohoto poutního místa a šířit úctu k Perle Moravy.

neděle 2. června

budeme slavit Nanebevstoupení Páně, tato slavnost je přeložena ze čtvrtka.

Další informace

  • 1.Všechny Vás srdečně zveme do farního společenství.
  • 2.Připomínáme, že všechny pastorační aktivity stále běží.
  • 3.V pátek se začneme modlit devítidenní novénu k Duchu svatému.
  • 4.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 5.Příští neděli se koná sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém Východě, které zasáhla válka.
  • 6.Každou neděli od 10:00 hod. je pro Vás otevřena farní kavárna. Všichni jste srdečně zváni.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.