Farní ohlášky 2. června 2019 - slavnost Nanebevstoupení Páně

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

středa 5. června

památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

pátek 7. června

první pátek v měsíci, příležitost ke svátosti smíření již od 17:00 hod.

sobota 8. června

o vigilii slavnosti Seslání Ducha Svatého bude ve 20:00 hod. v bazilice modlitební bdění, na které všechny farníky srdečně zveme. Modlitbu a zpěv povede mládež naší farnosti.

neděle 9. června

slavnost Seslání Ducha svatého

Další informace

  • 1.Připomínáme, že všechny pastorační aktivity stále běží. Jste srdečně zváni.
  • 2.Pokračujeme v modlitbách devítidenní pobožnosti k Duchu svatému na závěr každé mše svaté.
  • 3.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 4.Každou neděli od 10:00 hod. je pro Vás otevřena farní kavárna. Všichni jste srdečně zváni.
  • 5.Dne 8. června chtějí v kostele sv. Tomáše v Brně uzavřít manželství snoubenci pan Libor Vojtěch a slečna Eva Skalická, bytem Brno Pšeník 12. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto zamýšleného sňatku, ať to oznámí na farním úřadě.
  • 6.V příštím školním roce bude v naší farnosti příprava na 1. svaté přijímání a na svátost biřmování, přípravy začnou v říjnu. Zájemci se přihlásí v sakristii kostela.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.