Farní ohlášky 9. června 2019 - slavnost Seslání Ducha svatého

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 11. června

památka sv. Barnabáše, apoštola

středa 12. června

památka sv. Jana Sahagunského, augustiniána

čtvrtek 13. června

svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

příští neděle 16. června

slavnost Nejsvětější Trojice

Další informace

  • 1.Připomínáme, že všechny pastorační aktivity stále běží. Jste srdečně zváni.
  • 2.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 3.Každou neděli od 10:00 hod. je pro Vás otevřena farní kavárna. Všichni jste srdečně zváni.
  • 4.V příštím školním roce bude v naší farnosti příprava na 1. svaté přijímání a na svátost biřmování. Přípravy na biřmování začnou v říjnu. Zájemci se přihlásí v sakristii kostela.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.