Farní ohlášky 16. června 2019 - slavnost Nejsvětější Trojice

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

středa 19. června

památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa

pátek 21. června

památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

sobota 22. června

v 18:00 hod bude tradiční mše svatá s pobožností ke svaté Ritě a žehnáním růží.

příští neděli 23. června

slavnost Těla a Krve Páně, slavnost je přeložena ze čtvrtka. Průvod Božího Těla půjde kolem baziliky po mši svaté, která začíná v 11:00 hod. Kdo může přinést okvětní lístky ze své zahrádky, prosím, připravte je do průvodu. Prosíme též maminky, aby vypravily své děti, děvčata v bílých šatičkách jsou vítána, ale bílé šaty nejsou podmínkou.

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.Do konce června je každou neděli pro Vás od 10:00 hod. otevřena farní kavárna. Všichni jste srdečně zváni.
  • 3.V příštím školním roce bude v naší farnosti příprava na 1. svaté přijímání a na svátost biřmování. Přípravy na biřmování začnou v říjnu. Zájemci se přihlásí v sakristii kostel
  • 4.V sobotu 22. června bude odpoledne v 15:00 hod. farní den. Děti zde zakončí školní rok a vyhodnotíme i nástěnku s rybičkami. Budou pro ně připraveny soutěže i trampolína. Srdečně zveme všechny farníky ke společnému posezení. Příspěvek na společný stůl je vítán.
  • 5.Příští neděli, 23. června bude sbírka na bohoslovce. Za vaše dary děkujeme.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.