Farní ohlášky 23. června 2019 - slavnost Těla a krve Páně

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 24. června

slavnost Narození sv. Jana Křtitele, mše svatá bude výjimečně v 18:00 hod.

pátek 28. června

slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

sobota 29. června

slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů Brněnské diecéze

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 2.Do konce června je pro Vás v neděli od 10:00 hod. otevřena farní kavárna. Všichni jste srdečně zváni.
  • 3.V příštím školním roce bude v naší farnosti příprava na 1. svaté přijímání a na svátost biřmování. Přípravy na biřmování začnou v říjnu a budou se konat ve středu. Zájemci se přihlásí v sakristii kostela.
  • 4.Dnešní nedělí již všechny pastorační aktivity ve farnosti končí.

Otec Wit a komunita Augustiniánů

Vám přejí požehnaný čas Svatého týdne a modlí se, aby Vás tento čas zkoušky nevzdálil Bohu, ale upevnil ve Vás vědomí, že jsme všichni v Boží ruce. Kéž Vám i Vašim blízkým Panna Maria Svatotomská otevírá cestu k Božím milostem.