Farní ohlášky 30. června 2019 - 13. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

středa 3. července

svátek sv. Tomáše, apoštola a patrona našeho opatství; v naší farnosti bude sloužena poutní mše svatá

čtvrtek 4. července

sv. Prokopa, opata

pátek 5. července

slavnost svatých Cyrila, opata a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy; 1. pátek v měsíci - zpovídáme od 17:00 hod.

sobota 6. července

1. sobota v měsíci – tradiční poutní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské bude v 18:00 hod.

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.Dnes je pro Vás od 10:00 hod. naposledy otevřena farní kavárna. Všichni jste srdečně zváni.
  • 3.V příštím školním roce bude v naší farnosti příprava na 1. svaté přijímání a na svátost biřmování. Přípravy na biřmování začnou v říjnu a budou se konat ve středu. Zájemci se přihlásí v sakristii kostela.
  • 4.Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav a sloužili v průběhu farního dne.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.