Farní ohlášky 7. července 2019 - 14. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

čtvrtek 11. července

svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 2.Farní kavárna je o prázdninách zavřena.
  • 3.V příštím školním roce bude v naší farnosti příprava na 1. svaté přijímání a na svátost biřmování. Přípravy na biřmování začnou v říjnu a budou se konat ve středu. Zájemci se přihlásí v sakristii kostela.

Otec Wit a komunita Augustiniánů

Vám přejí požehnaný čas Svatého týdne a modlí se, aby Vás tento čas zkoušky nevzdálil Bohu, ale upevnil ve Vás vědomí, že jsme všichni v Boží ruce. Kéž Vám i Vašim blízkým Panna Maria Svatotomská otevírá cestu k Božím milostem.