Farní ohlášky 7. července 2019 - 14. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

čtvrtek 11. července

svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 2.Farní kavárna je o prázdninách zavřena.
  • 3.V příštím školním roce bude v naší farnosti příprava na 1. svaté přijímání a na svátost biřmování. Přípravy na biřmování začnou v říjnu a budou se konat ve středu. Zájemci se přihlásí v sakristii kostela.

Otec Wit a komunita Augustiniánů

Vám přeje hojnost Božích milostí od zmrtvýchvstalého Ježíše. Kéž Vás a Vaše rodiny Kristus naplní svým pokojem a posilní Vaši víru a naději v těchto nejistých dobách. Ať Vás provází požehnání Panny Marie Svatotomské.