Farní ohlášky 14. července 2019 - 15. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 14. července

Dnes je v bazilice farní adorační den. Nejsvětější Svátost bude vystavena od 14:00 hod. do 18:00 hod. Během adorace bude v 15:00 hod. pobožnost k Božímu milosrdenství a v 16:30 společná modlitba růžence.

úterý 16. července

památka Panny Marie Karmelské

Další informace

  • 1.Příští víkend si připomeneme 197. výročí narození Gregora Johanna Mendela. Oslavy začínají již v pátek 19. července v 19:00 hod. koncertem souboru Janáček Ensemble v sále Starobrněnského muzea (dormitář s obrazem Jeruzaléma) ve 2. patře. Během koncertu bude otevřena místnost věnovaná Leoši Janáčkovi, kde bude vystaven jeho varhanní stůl. Vstup je zdarma.
  • 2.V sobotu 20. července začíná program Mendelova festivalu na zahradě Augustiniánského opatství již od 10:00 hod. výtvarnými dílnami pro děti. Během soboty je připravena bohatá nabídka programů pro děti i dospělé. Podrobné informace oslav najdete na: ticbrno.cz/centrum-mesta/mendel-je-vcelar Večerní program začne v 18:30 hod. koncertem. Během večerního programu bude otevřena nová expozice ve Starobrněnském muzeu ve 2. patře, věnovaná Gregorovi Mendelovi, kde bude při této příležitosti v sobotu a v neděli znovu vystaven originál Mendelova rukopisu.
  • 3.V neděli 21. července bude v 11:00 hod. v bazilice slavnostní bohoslužba, které bude předsedat generál Augustiniánského řádu P. Alejandro Moral a kázat bude P. Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. V 18:00 hod. začínají v bazilice koncerty. Na všechny akce oslav jste srdečně zváni.
  • 4.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.