Farní ohlášky 21. července 2019 - 16. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 22. července

svátek sv. Marie Magdalény, v naší bazilice bude v 18:00 hod mše svatá s pobožností ke svaté Ritě. Po mši svaté se pomodlíme u oltáře sv. Rity a požehnáme růže. Podle tradice přinášíme tři růže. Jednu dáváme k oltáři svaté Rity spolu s prosbou, druhou přinášíme domů, aby nám připomínala naši modlitbu, a třetí růži darujeme někomu, komu vyprošujeme pomoc v životních těžkostech a na cestě víry

úterý 23. července

svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

čtvrtek 25. července

svátek sv. Jakuba, apoštola

pátek 26. července

památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

sobota 27. července

památka sv. Gorazda a druhů

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 2.Děkujeme všem farníkům, kteří přispěli k důstojné oslavě výročí narození Gregora Johanna Mendela. Otec Gregor Mendel byl nejen vědec, ale i kněz, který obětavě sloužil v naší farnosti. Jeho svědectví víry a velké nasazení pomáhat lidem v nouzi je poselstvím pro naši farnost a výzvou pro každého z nás.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.