Farní ohlášky 28. července 2019 - 17. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

středa 31. července

památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

čtvrtek 1. srpna

památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

pátek 2. srpna

1. pátek v měsíci, příležitost ke svátosti smíření již od 17:00 hod.

sobota 3. srpna

1. sobota v měsíci, v naší farnosti bude v 18:00 hod. tradiční poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské. Na této mši svaté začínáme duchovní přípravu na hlavní pouť. Připojme se k zástupu poutníků, kteří k naší černé Madoně putovali a získávali zde po staletí potřebnou pomoc z nebe.

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.V sakristii baziliky byly dokončeny stavební úpravy a tak jsou veřejnosti k dispozici dvě nové toalety. Vstup přes sakristii, při větších oslavách bude otevřen vstup nalevo od hlavního vchodu do baziliky.
  • 3.Sbírka na uhrazení nákladů na tyto stavební úpravy bude příští neděli.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.