Farní ohlášky 4. srpna 2019 - 18. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 6. srpna

svátek Proměnění Páně

čtvrtek 8. srpna

památka sv. Dominika, kněze

pátek 9. srpna

svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

sobota 10. srpna

svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

neděle 11. srpna

začínáme přípravu na naši hlavní mariánskou pouť. V 18:00 hod. zazní v bazilice zpívaná modlitba k Panně Marii – akathist v provedení Starobrněnské scholy pod vedením Jiřího Langa. V dalších dnech bude každý večer tradiční duchovní příprava. Bližší informace najdete na plakátech, na farním webu nebo na lístcích, které najdete u vchodu do baziliky.

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky před hlavní poutí příští středu po mši svaté.
  • 2.V příštím školním roce bude v naší farnosti příprava na 1. svaté přijímání a na svátost biřmování. Přípravy na biřmování začnou v říjnu a budou se konat ve středu. Zájemci se přihlásí v sakristii kostela.
  • 3.V neděli 11. srpna dopoledne od 10:00 do 13:00 hod. a večer od 18:00 do 20:00 hod. bude pro Vás otevřeno Opatské muzeum s vystaveným originálem rukopisu Gregora Johanna Mendela.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.