Farní ohlášky 11. srpna 2019 - 19. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 11. srpna

V 18:00 hod. začíná příprava na naši hlavní pouť. Budeme se modlit starodávný akathist – východní modlitbu k Panně Marii.

po 12. srpna - st 14. srpna

V bazilice bude probíhat duchovní příprava - triduum. Každý den po mši svaté v 18:00 hod. budeme latinsky zpívat mariánské nešpory. Během nešpor zazní i duchovní zamyšlení otce Pavla Opatřila. Modlitbu nešpor provede Starobrněnský komorní sbor vedený Stanislavem Boldižárem. Celý program najdete na plakátech, na farním webu a na lístcích u východu z baziliky.

středa 14. srpna

památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

čtvrtek 15. srpna

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, hlavní pouť v naší farnosti, poutní mši svaté v 18:00 hod. bude předsedat a homilii pronese pomocný biskup Pavel Konzbul. Slavnost hudebně doprovodí Starobrněnský chrámový sbor a Starobrněnská schola pod vedením Jiřího Langa.

sobotu 17. srpna

svátek sv. Kláry z Montefalca, augustiniánské řeholnice

Další informace

  • 1.Během duchovní přípravy na naši pouť bude otevřeno Opatské muzeum s originálem rukopisu G. J. Mendela ve 2. patře. Vstup přes nádvoří před bazilikou: v neděli od 10:00 do 13:00 hod. a večer od 18:30 do 20:00 hod. Od pondělí do středy od 19:00 do 21:00 hod.
  • 2.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 3.V příštím školním roce bude v naší farnosti příprava na 1. svaté přijímání a na svátost biřmování. Přípravy na biřmování začnou v říjnu a budou se konat ve středu. Zájemci se přihlásí v sakristii kostela.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.