Farní ohlášky 18. srpna 2019 - 20. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 20. srpna

památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

středa 21. srpna

památka sv. Pia X., papeže

čtvrtek 22. srpna

památka Panny Marie Královny, v naší bazilice bude po mši svaté pobožnost ke svaté Ritě s žehnáním růží

sobota 24. srpna

svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 2.Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a zdárném průběhu oslav naší hlavní pouti. Děkujeme sboristům a varhaníkům za hudební doprovod, ministrantům za službu u oltáře a také našim ženám za upečení chutných koláčků a další potřebné služby.
  • 3.V příštím školním roce bude v naší farnosti příprava na 1. svaté přijímání a na svátost biřmování. Přípravy na biřmování začnou v říjnu a budou se konat ve středu. Zájemci se přihlásí v sakristii baziliky.
  • 4.Přihlášky do náboženství podávejte do sakristie baziliky, nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.