Farní ohlášky 15. září 2019 - 24. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 17. září

sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků

čtvrtek 19. září

svátek sv. Alfonze De Orozco, augustiniánského kněze

pátek 20. září

památka sv. Ondřeje Kim Tae–gona, kněze, Pavla Chong Ha–sanga a druhů, mučedníků

sobota 21. září

svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

neděle 22. září

den modliteb ke sv. Ritě; v 18:00 hod. bude tradiční mše svatá s pobožností ke svaté Ritě a žehnáním růží

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 2.V příštím školním roce bude v naší farnosti příprava na 1. svaté přijímání a na svátost biřmování. Přípravy na biřmování začnou v říjnu a budou se konat ve středu. Zájemci se přihlásí v sakristii baziliky.
  • 3.Výuka náboženství na školách i na faře začíná v nastávajícím týdnu.
  • 4.Příští neděli 22. září bude sbírka na podporu kněží a pastorace.
  • 5.Od příští neděle zahajuje v 10:00 hod. provoz farní kavárna. Všechny farníky srdečně zveme.
  • 6.Naši noví řeholníci s dočasnými sliby, bratři Jakub a Tomáš děkují všem farníkům za modlitbu, duchovní podporu a účast na páteční adoraci a sobotní mši svaté, při které skládali časné sliby. Pro opatství na Starém Brně i farnost jsou naši noví řeholníci velkým darem a velkou nadějí do budoucnosti. Každý, komu toto místo přirostlo k srdci, bude jistě naše mladé řeholníky rád doprovázet svými modlitbami.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.