Farní ohlášky 29. září 2019 - 26. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 1. října

památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve; začíná mariánský měsíc, věnovaný modlitbě růžence. Zveme všechny farníky k modlitbám růžence vždy půl hodiny před mší svatou

středa 2. října

památka sv. andělů strážných

pátek 4. října

památka sv. Františka z Assisi; 1. pátek v měsíci - příležitost ke svátosti smíření již od 17:00 hod.

sobota 5. října

1. sobota v měsíci, v naší farnosti bude již tradičně v 18:00 hod. poutní bohoslužba s pobožností k Panně Marii Svatotomské; srdečně Vás všechny zveme Tento den budeme slavit také výročí povýšení našeho chrámu na „Basiliku minor“.

neděle 6. října

dnes slavíme 32. výročí povýšení našeho chrámu na „Basiliku minor“

Další informace

  • 1.Úklid baziliky se přesouvá na další týden, na středu 9. října.
  • 2.V týdnu od pondělí 30. 9. do pátku 4. 10. odpadá náboženství na faře i na školách.
  • 3.Každou neděli od 10:00 hod. je otevřena farní kavárna. Můžete spolu posedět při kávě v příjemném prostředí opatství. Vstup brankou mezi dvěma cypřišky.
  • 4.Ve čtvrtek 3. října v 19:00 hod. začínají pravidelná setkání nad Biblí pro dospělé. Setkání se konají v učebně opatství, vchod brankou mezi dvěma cypřišky.
  • 5.V pátek 4. října v 19:00 hod. začínají v učebně opatství pravidelná setkání nad Biblí pro mládež.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.