Farní ohlášky 27. října 2019 - slavnost Výročí posvěcení kostela

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 28. října

svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů; v bazilice bude v pondělí výjimečně mše svatá v 18:00 hod.

úterý 29. října

památka blahoslavené Restituty Kafkové, panny a mučednice

pátek 1. listopadu

slavnost Všech svatých, zpovídáme již od 17:00 hod., již tento den odpoledne a v následujících dnech do 8. listopadu můžete získat pro duše v očistci plnomocné odpustky, v následujících dnech lze takto získat jen odpustky částečné

sobota 2. listopadu

"Vzpomínka na všechny věrné zemřelé", lidově Dušičky, v bazilice bude sloužena i večerní mše svatá v 18:00 hod., po mši svaté bude pobožnost za zemřelé a průvod k misijnímu kříži se svícemi. Prosím, přineste si do průvodu náhrobní svíce

Další informace

  • 1.Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat v týdnu od 1. do 8. listopadu, vždy jednou za den při splnění následujících podmínek: přijetí svátosti smíření (stačí v blízké době), svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a nemít trvalé zalíbení v žádném hříchu. 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je třeba se při návštěvě kostela pomodlit modlitbu „Otče náš“ a „Vyznání víry“ nebo v době od 1. do 8. listopadu se při návštěvě hřbitova pomodlit za zemřelé.
  • 2.Pokud někdo nemůže navštívit hřbitov v době od 1. do 8. listopadu, pak může získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před tímto termínem, tj. od 25. října.
  • 3.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 4.Setkání starší mládeže v úterý začne již v 19:30 hod., tedy o půl hodiny dříve.
  • 5.Každou neděli od 10:00 hod. je otevřena farní kavárna. Můžete spolu posedět při kávě v příjemném prostředí opatství. Vstup brankou mezi dvěma cypřišky.
  • 6.Ve čtvrtek v 19:00 hod. se koná v učebně opatství pravidelné setkání nad Biblí pro dospělé.
  • 7.V pátek po večerní mši svaté pokračuje v učebně opatství pravidelné setkání nad Biblí pro mládež.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.