Farní ohlášky 3. listopadu 2019 - 31. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

středa 6. listopadu

památka zemřelých členů augustiniánského řádu

sobota 9. listopadu

svátek Posvěcení lateránské baziliky

Další informace

  • 1.Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat až do 8. listopadu, vždy jednou za den při splnění následujících podmínek: přijetí svátosti smíření (stačí v blízké době), svatého přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, nemít trvalé zalíbení v žádném hříchu a na hřbitově se pomodlit za zemřelé.
  • 2.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 3.Setkání starší mládeže v úterý začíná již v 19:30 hod., tedy o půl hodiny dříve.
  • 4.Ve středu 6. listopadu bude v 19:00 hod. v prostorách opatství příprava na biřmování.
  • 5.Ve čtvrtek v 19:00 hod. se koná v učebně opatství pravidelné setkání nad Biblí pro dospělé.
  • 6.V pátek po večerní mši svaté pokračuje v učebně opatství pravidelné setkání nad Biblí pro mládež.
  • 7.Příští neděli 10. listopadu začíná v učebně fary příprava na 1. sv. přijímání.
  • 8.Každou neděli od 10:00 hod. je otevřena farní kavárna. Můžete spolu posedět při kávě v příjemném prostředí opatství. Vstup brankou mezi dvěma cypřišky.
  • 9.Stolní kalendář na příští rok si můžete zakoupit v sakristii baziliky.