Farní ohlášky 10. listopadu 2019 - 32. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 12. listopadu

památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

středa 13. listopadu

augustiniánský řád si připomíná narození sv. Augustina a slaví Všechny svaté svého řádu

čtvrtek 14. listopadu

zde v bazilice oslavíme památku sv. Anežky České, panny

pátek 15. listopadu

sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.Setkání starší mládeže v úterý začíná již v 19:30 hod., tedy o půl hodiny dříve.
  • 3.Otec biskup Pavel bude v brněnské katedrále v úterý 12. listopadu 2019 v 19:00 hodin slavit děkovnou pontifikální mši svatou u příležitosti výročí 100 let od zahájení výuky na Masarykově univerzitě. Při bohoslužbě bude také uctěna památka obětí nacismu a komunismu z řad akademiků a absolventů Masarykovy univerzity. Všechny Vás srdečně zve.
  • 4.Ve čtvrtek večer v 19:00 hod. pokračuje tradiční setkávání dospělých nad Biblí.
  • 5.V pátek v 19:00 hod. bude v učebně opatství pravidelné setkání nad Biblí pro mládež.
  • 6.Stolní kalendář na příští rok si můžete zakoupit v sakristii baziliky.
  • 7.Příští neděle je Den Bible. Sbírka této neděle je určena na podporu biblického apoštolátu.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.