Farní ohlášky 17. listopadu 2019 - 33. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

čtvrtek 21. listopadu

památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

pátek 22. listopadu

památka sv. Cecílie, panny a mučednice, v naší farnosti den modliteb ke sv. Ritě. Po mši svaté bude pobožnost ke sv. Ritě s obřadem žehnání růží. Svatá Cecílie je patronkou varhaníků a liturgické hudby. Děkujeme všem našim varhaníkům a sborům za jejich příspěvek ke kráse liturgie na Starém Brně a vyprošujeme Boží požehnání.

příští neděli 24. listopadu

slavnost Ježíše Krista Krále

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po večerní mši svaté.
  • 2.Připomínáme pastorační setkání v naší farnosti a srdečně zveme: v úterý odpoledne předškolní děti s rodiči, večer starší mládež, ve čtvrtek dopoledne maminky s dětmi, večer pak dospělé, v pátek zveme mladší mládež.
  • 3.Stolní kalendář na příští rok si můžete zakoupit v sakristii baziliky.
  • 4.V pátek 29. listopadu v 19:20 hod. bude v kapitulní síni beseda o knize, která vypráví o našem rodáku otci Bohuslavu Burianovi.

 Komunita augustiniánů Starobrněnského opatství vám přeje požehnané dny, v tomto čase zvláště žákům a studentům, kterým začínají opět školní povinnosti. Doporučujeme vás všechny pod ochranu Panny Marie Svatotomské. Společně ji prosme za mír na Ukrajině a ve světě.