Farní ohlášky 24. listopadu - 2019 Ježíše Krista Krále

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pátek 29. listopadu

památka blahoslaveného Bedřicha z Řezna, augustiniána

sobota 30. listopadu

svátek sv. Ondřeje, apoštola

Příští neděle 1. prosince

1. adventní neděle, začíná nový liturgický rok

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.Připomínáme pastorační setkání v naší farnosti a srdečně zveme: v úterý odpoledne předškolní děti s rodiči, večer starší mládež, ve čtvrtek dopoledne maminky s dětmi, večer pak dospělé, v pátek zveme mladší mládež.
  • 3.Ve středu 27. listopadu 2019 je den, kdy si připomeneme všechny lidi na světě, pronásledované pro víru v Krista. Pamatujme na všechny pronásledované křesťany a modleme se za ně.
  • 4.V pátek 29. listopadu v 19:20 hod. bude v kapitulní síni beseda o knize, která vypráví o našem rodáku, vězni fašismu i komunismu, otci Bohuslavu Burianovi.
  • 5.Brožuru „Průvodce adventem“ a stolní kalendáře na příští rok si můžete zakoupit v sakristii baziliky.
  • 6.Příští neděli bude sbírka na církevní školství a na závěr každé mše svaté budeme žehnat adventní věnce.