Farní ohlášky 1. prosince 2019 - 1. neděle adventní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 3. prosince

památka sv. Františka Xaverského, kněze

pátek 6. prosince

sv. Mikuláše, biskupa, první pátek v měsíci, zpovídat se bude od 17:00 hod.

sobota 7. prosince

památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, 1. sobota v měsíci; ranní mše svatá – roráty v 8:00 hod. budou s průvodem s lucernami, srdečně zveme děti a mládež, po mši svaté bude společná snídaně ve farní kavárně; v sobotu večer v 18:00 hod. bude tradiční poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské.

Příští neděle 8. prosince

2. adventní neděle; na mši svaté v 9:00 hod. budou představeni kandidáti k biřmování a zasvětí se Panně Marii Svatotomské; po mši svaté, která začíná v 11:00 hod., přijde za dětmi svatý Mikuláš. Na toto setkání děti srdečně zveme.

Další informace

  • 1.Příští středu odpadá úklid baziliky z důvodu konání adventní koncertu Masarykovy univerzity, který začíná v 19:30 hod. Na tento koncert všechny farníky srdečně zveme. Vstup volný. Další informace na plakátech.
  • 2.Ve středu v 19:00 hod. ve společenské místnosti v 1. patře bude pokračovat příprava na biřmování.
  • 3.Připomínáme pastorační aktivity v naší farnosti a srdečně zveme: v úterý odpoledne předškolní děti s rodiči, večer starší mládež, ve čtvrtek dopoledne maminky s dětmi, večer pak dospělé, v pátek zveme mladší mládež.
  • 4.Brožuru „Průvodce adventem“ a stolní kalendáře na příští rok si můžete zakoupit v sakristii baziliky.
  • 5.Starobrněnští augustiniáni všechny srdečně zvou na tradiční vánoční koncert na 26. prosince 2019 v 16:00 hod. do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí na Českou mši vánoční „ Hej Mistře“ Jakuba Jana Ryby. Předprodej místenkových vstupenek v TIC Brno za 100 Kč.