Farní ohlášky 15. prosince 2019 - 3. neděle adventní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 15. prosince

3. adventní neděle; v 17:00 hod. bude v bazilice adventní zamyšlení - zastavení nad biblickými texty hudbou, poté vás všechny srdečně zveme do farní kavárny

sobota 21. prosince

sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve; roráty v 8:00 hod. budou s průvodem s lucernami, srdečně zveme děti a mládež, po mši svaté bude společná snídaně ve farní kavárně

neděle 22. prosince

bude i večerní mše svatá v 18:00 hod. s pobožností ke sv. Ritě

Další informace

  • 1.Předvánoční úklid baziliky proběhne ve středu 18. prosince po mši svaté, prosíme farníky o pomoc.
  • 2.Příležitost ke svátosti smíření před Vánoci budete mít v pátek 20. prosince od 17:00 do 19:00 hod. V sobotu 21. prosince od 7:30 do 10:00 hod. a odpoledne od 17:00 do 19:00 hod. V neděli 22. prosince od 7:00 hod do 12:00 hod. a pak odpoledne od 17:00 do 19:00 hod.
  • 3.Vánoční výzdobu baziliky provedeme v pondělí 23. prosince od 15:00 hod. Prosíme farníky o pomoc.
  • 4.Naše farnost se ve všední dny připojí ke společné modlitbě růžence za náš národ, vždy půl hodiny před mší svatou. Více informací a seznam úmyslů na aktuální měsíc naleznete na nástěnce a na internetových stránkách „modlitbyzanarod.cz“.
  • 5.Starobrněnští augustiniáni všechny srdečně zvou na tradiční vánoční koncert na 26. prosince 2019 v 16:00 hod. do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí na Českou mši vánoční „ Hej Mistře“ Jakuba Jana Ryby. Místenkové vstupenky v předprodeji v TIC Brno na ulici Panenská 1 za 100 Kč.