Farní ohlášky 22. prosince 2019 - 4. neděle adventní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 22. prosince

večerní mše svatá s pobožností ke svaté Ritě s žehnáním růží

úterý 24. prosince

Štědrý den; vánoční mše svatá pro děti v 15:00 hod. půlnoční mše svatá v 22:00 hod.

středa 25. prosince

slavnost Narození Páně, pořad bohoslužeb jako v neděli: 7:30; 9:00 a 11:00 hod.

čtvrtek 26. prosince

svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, mše svaté jako v neděli: 7:30; 9:00 a 11:00 hod.

pátek 27. prosince

svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, po mši svaté budeme žehnat víno

sobota 28. prosince

svátek svatých Mláďátek, mučedníků

neděle 29. prosince

svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa; během každé mše svaté bude možnost obnovit manželské sliby; manželé, kteří chtějí přijmout toto požehnání z obnovy svých manželských slibů, přijďte na tuto mši svatou spolu

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při předvánočním úklidu baziliky minulou středu a zároveň prosíme o pomoc s vánoční výzdobou baziliky v pondělí 23. prosince od 15:00 hod.
  • 2.Příležitost ke svátosti smíření máte ještě dnes, 22. prosince, po celé dopoledne do 12:hod. a pak večer od 17:00 do 19:00 hod.
  • 3.Naše farnost se ve všední dny společně modlí růženec za náš národ, vždy půl hodiny před mší svatou. Prosíme, rozšiřte řady modlitebníků.
  • 4.Starobrněnští augustiniáni všechny srdečně zvou na tradiční vánoční koncert na 26. prosince 2019 v 16:00 hod. do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí na Českou mši vánoční „Hej Mistře“ Jakuba Jana Ryby.
  • 5.O Vánocích budete mít mimořádnou příležitost navštívit Augustiniánskou galerii v areálu opatství, vstup od Mendlova náměstí v podloubí u vrátnice - vpravo. Otevírací doba: 25. + 26. prosince, pak 28. + 29. prosince a 4. + 5. ledna, vždy od 14:00 do 17:00 hod.
  • 6.Otec biskup Vojtěch prosí o vroucí modlitbu za nová kněžská a řeholní povolání a povzbuzuje mladé muže, kteří ve svém srdci cítí toto Boží volání, aby měli odvahu tuto Boží výzvu přijmout. K modlitbám otce biskupa se připojuje také augustiniánská komunita.