Farní ohlášky 29. prosince 2019 - Neděle – svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 31. prosince

sv. Silvestra I., papeže; poslední den v kalendářním roce 2019; v naší bazilice bude v 16:00 hod. sloužena mše svatá na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží pomoc v novém roce Ve 23:30 hod. bude v bazilice hodinová adorace s modlitbou o Boží požehnání. Přijďte si vyprosit potřebné milosti.

středa 1. ledna

slavnost Matky Boží, Panny Marie, mše svaté budou v 9:00 hod, v 11:00 a v 18:00 hod.

čtvrtek 2. ledna

památka svatých Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

pátek 3. ledna

památka Nejsvětějšího Jména Ježíš - první pátek v měsíci

sobota 4. ledna

první sobota v měsíci, v 18:00 hod. bude tradiční poutní mše svatá u Paladia města Brna. Přijďte si vyprosit pomoc Panny Marie do nového roku.

Další informace

  • 1.Kavárna je o svátcích zavřena. Otevíráme v neděli 12 ledna.
  • 2.Děkujeme všem farníkům za pomoc při výzdobě baziliky a stavbě betléma. Děkujeme našim varhaníkům a Komornímu sboru baziliky za hudební doprovod liturgických slavností a ministrantům za službu u oltáře.
  • 3.Příležitost navštívit Augustiniánskou galerii bude ještě dnes a také příští víkend 4. + 5. ledna, vždy od 14:00 do 17:00 hod. Vchod z Mendlova náměstí dveřmi v podloubí u vrátnice.