Farní ohlášky 5. ledna 2020 - 2. neděle po Narození Páně

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

5. ledna

možnost navštívit Augustiniánskou galerii od 14 – do 17 hod. Vstup z Mendlova náměstí přes zahradu dveřmi v podloubí.

pondělí 6. ledna

Zjevení Páně, lidově Tří králů, mše svatá bude mimořádně v 18:00 hod.; při mši svaté posvětíme myrhu, kadidlo, vodu a křídu. Tento den si na Starém Brně připomínáme výročí úmrtí Gregora Johanna Mendela, v 11:30 hod. bude v Mendlově refektáři slavnostně podepsáno memorandum mezi Augustiniánským opatstvím, Magistrátem města Brna a Jihomoravským krajským úřadem za přítomnosti otce biskupa Vojtěcha o spolupráci na přípravě 200. výročí narození G. J. Mendela. Ve 13:30 hod. bude na Ústředním hřbitově u původního augustiniánského hrobu pietní akt s modlitbou a pokládáním věnců. Všechny farníky srdečně zveme.

neděle 12. ledna

svátek Křtu Páně – tímto svátkem končí doba vánoční

Další informace

  • 1.Příští neděli 12 ledna bude již otevřena farní kavárna.
  • 2.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 3.V tomto týdnu již začínají všechna pastorační setkání.