Farní ohlášky 19. ledna 2020 - 2. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 21. ledna

památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

středa 22. ledna

den modliteb ke sv. Ritě, již tradičně bude v bazilice pobožnost ke sv. Ritě spojená s žehnáním růží

čtvrtek 23. ledna

památka blahoslavené Josefíny Marie de Beniganim, augustiniánky

pátek 24. ledna

památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

sobota 25. ledna

svátek obrácení sv. Pavla, apoštola

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 2.Ve středu v 19:00 hod. bude v sále v 1. patře setkání biřmovanců.
  • 3.Zapomenuté věci, které nalezneme v bazilice, jsou k vyzvednutí v sakristii. V zimním období jsou to rukavice, čepice, deštníky…
  • 4.Upozornění pro řidiče parkující před bazilikou: Žádáme ty, kteří parkují před bazilikou, aby se chovali ohleduplně, nestáli na přístupových cestách a chodníku, nechali volný výjezd pro auta parkující v zadních řadách a umožnili jim po bohoslužbách odjet.