Farní ohlášky 26. ledna 2020 - 3. neděle v liturgickém mezidobí - „Neděle Božího slova“

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 28. ledna

památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

pátek 31. ledna

památka sv. Jana Boska, kněze

sobota 1. února

první sobota v měsíci, poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské bude v 18:00 hod. Přijďme si vyprosit potřebnou Boží pomoc.

neděle 2. února

svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově zvaný Hromnice, přineste si svíce k požehnání. Mše svatá začne průvodem od misijního kříže před bazilikou.

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.Upozornění pro řidiče parkující před bazilikou: Žádáme ty, kteří parkují před bazilikou, aby se chovali ohleduplně, nestáli na přístupových cestách a chodníku, nechali volný výjezd pro auta parkující v zadních řadách parkoviště a umožnili jim po bohoslužbách odjet.
  • 3.Dnešní neděle, 3. v liturgickém mezidobí, je poprvé slavena jako „Neděle Božího slova“. Má být věnována zamyšlení nad Božím slovem, jeho šíření a oslavě. Ve farní učebně jsme pro vás na dnešní dopoledne připravili výstavu biblické literatury, různá vydání a překlady Bible, ve vitrínách repliku Izaiášova svitku a maketu Jeruzalémského chrámu, také několik vzácných tisků ze 16. století. K vidění jsou i obrázkové Bible pro děti, biblické mapy a jiné zajímavosti. Vstup do farní učebny je stejný, jako do farní kavárny, tedy brankou mezi dvěma cypřišky. Všechny srdečně zveme.
  • 4.Příští neděli 2. února odpoledne v 16:00 hod. budeme uklízet vánoční výzdobu v bazilice. Prosíme Vás o pomoc.