Farní ohlášky 2. února 2020 - Svátek Uvedení Páně do chrámu - 4. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

středa 5. února

památka sv. Agáty, panny a mučednice

čtvrtek 6. února

památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

pátek 7. února

první pátek v měsíci, příležitost ke svátosti smíření již od 17:00 hod.

Další informace

  • 1.Tuto neděli 2. února odpoledne v 16:00 hod. budeme uklízet vánoční výzdobu v bazilice. Prosíme Vás o pomoc.
  • 2.Prosíme také o pomoc při úklidu baziliky ve středu po mši svaté.
  • 3.Upozornění pro řidiče parkující před bazilikou: Žádáme ty, kteří parkují před bazilikou, aby se chovali ohleduplně, nestáli na přístupových cestách a chodníku, nechali volný výjezd pro auta parkující v zadních řadách parkoviště a umožnili jim po bohoslužbách odjet.
  • 4.Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě oslav „Neděle Božího slova“ a připravili výstavu Biblí a biblické literatury i všem návštěvníkům, kteří se přišli podívat. Na farním webu ve fotogalerii najdete fotky z této akce.