Mimořádné farní ohlášky 15. března 2020 - 3. neděle postní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

středa 18. března

sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve

čtvrtek 19. března

slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

Další informace

  • 1.Bazilika je od čtvrtka 12. března 2020 do odvolání zavřena. Povinnost účasti na nedělní mši svaté můžete splnit poslechem televizního nebo rozhlasového přenosu a svátečním klidem od práce.
  • 2.Farní kancelář bude zavřena. Neodkladné záležitosti vyřizujte na tel: 606 282 681, nebo e-mailem.
  • 3.Pohřeb z baziliky je možno vypravit po domluvě s panem farářem.
  • 4.Výuka náboženství a katecheze na faře i výuka na ZŠ je od 10. března až do odvolání pozastavena, stejně jako ostatní pastorační aktivity.
  • 5.Vybízíme Vás ke společné modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, každý den ve 20:00 hod. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Zapojme se podle svých možností modlitbou Otče náš, Zdrávas Maria, korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.
  • 6.Duchovní impulzy najdete např. na webu: www.vira.cz, www.liturgie.cz; na farním webu: kázání otce Jana, křížovou cestu, modlitby.
  • 7.3. neděle postní: „Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“ (Mt 5,6) V evangeliu této neděle se Ježíš setkává u studny se Samaritánkou (Jan 4,5-42). Během hovoru, který spolu vedou, vychází najevo, že voda ze studny je sice schopna uhasit žízeň, kterou cítí naše tělo, ale není schopna uhasit mnohem větší žízeň, která je ukryta v lidské duši. Po čem vlastně lidská duše touží? Mohli bychom vyjmenovat mnoho různých věcí. O jedné touze Ježíš mluví i v horském kázání: „Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni“ (Mt 5,6). Co můžeme udělat pro to, abychom se mezi takové lidi mohli počítat i my? Papež František vysvětluje, že nám v první řadě má jít „o spravedlnost pro chudé a slabé“, a také o „věrnost Boží vůli v celém životě“ (srov. Gaudete et exsultate, čl. 79). Když nám záleží na druhých – snažíme se pomáhat svým bližním, nejsme lhostejní k utrpení a hájíme pravdu – tehdy toužíme po pravé spravedlnosti. Ježíš, Boží Syn, nás ujišťuje, že tato naše touha dojde naplnění. On se o to zasloužil svou smrtí na kříži a svým vzkříšením. V tomto týdnu se tedy zvlášť věnujme tomu, abychom ve světě rozšiřovali Boží spravedlnost.
  • 8.kázání otce Jana budou v této době karantény připravena na webu na každý den
  • 9.Vzhledem k vyhlášené karanténě a zákazu shromažďování vybízíme k duchovnímu spojení v modlitbě před Paladiem města Brna. Každý den se augustiniánská komunita jménem všech, kteří do baziliky přicházeli, modlí ve 20:00 hod. před obrazem Panny Marie Svatotomské. Začínáme modlitbou k Panně Marii (zveřejněna na webu), pokračujeme adorací a kompletářem. Spojme se všichni v tomto čase zkoušek v modlitbách a prosbách o Boží pomoc a ochranu.