Mimořádné farní ohlášky 29. března 2020 - 5. neděle postní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Dnes, neděle 29. března

v naší farnosti jsme se vždy v postní době v 17:15 hod. modlili křížovou cestu. Prosíme farníky, aby se v tomto čase doma modlitbu křížové cesty pomodlili. Text Křížové cesty najdete na webu farnosti

Pátek 3. dubna

1. pátek v měsíci, prosíme, pomodlete se doma litanie k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu

Sobota 4. dubna

1. sobota v měsíci, v bazilice bývala vždy sloužena mše svatá před ikonou Panny Marie Svatotomské, prosíme, pomodlete se doma Loretánskou litanii a modlitbu k Panně Marii Svatotomské, kterou najdete na farním webu.

Neděle 5. dubna

Květná neděle, vybízíme, rozjímejte ve svých domovech nad textem Pašií. Text najdete na farním webu.

Další informace

  • 1.Bazilika je od čtvrtka 12. března 2020 do odvolání zavřena. Povinnost účasti na nedělní mši svaté můžete splnit poslechem televizního nebo rozhlasového přenosu a svátečním klidem od práce.
  • 2.Farní kancelář bude zavřena, v nutných případech volejte panu faráři na tel: 606 282 681.
  • 3.Pohřeb z baziliky je možno vypravit po domluvě s panem farářem.
  • 4.Výuka náboženství a katecheze na faře i výuka na ZŠ je od 10. března až do odvolání pozastavena, stejně jako pastorační aktivity.
  • 5.Vybízíme Vás ke společné modlitbě za ukončení epidemie a odstranění všech dalších ohrožení, za všechny nemocné, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, každý den ve 20:00 hod. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Zapojme se podle svých možností modlitbou Otče náš, Zdrávas Maria, korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.
  • 6.Duchovní impulzy najdete např. na webu: www.vira.cz, www.liturgie.cz; na farním webu: kázání otce Jana, křížovou cestu, modlitby. Texty modliteb (litanie, pašije, křížové cesty) najdete na farním webu pod odkazem "Související odkazy (modlitby, mše on-line, Katolický týdeník, ...)" na úvodní stránce.