Farní ohlášky 5. dubna 2020 - Květná (Pašijová) neděle

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Svatý týden

Účast na mších svatých a obřadech Svatého týdne je možná jen prostřednictvím přenosů v médiích (radio Proglas, TV Noe, veřejnoprávní media…). Otec biskup Vojtěch vybízí: Přijímejte Ježíše Krista v těchto dnech duchovně, tedy skrze touhu po přijetí a spojení se s ním v modlitbě i prostřednictvím médií. Velikonoční obřady budou kněží slavit z důvodu vládního nařízení zákazu shromažďování bez účasti lidu.

Květná neděle 5. dubna

v 11:00 hod. budou zvonit zvony jako výzva ke společné modlitbě „Otče náš“ všem lidem dobré vůle. Vybízíme, rozjímejte ve svých domovech nad textem Pašijí. Text najdete na farním webu. K postní době patří také křížová cesta, nabízíme text „Křížová cesta_5“.

Zelený čtvrtek 9. dubna

mše svatá na památku Večeře Páně; na webu farnosti najdete modlitbu Litanie na Zelený čtvrtek.

Velký pátek 10. dubna

památka Umučení Páně; den přísného postu, velkopáteční obřady s četbou Pašijí a uctíváním kříže; pomodlete se doma modlitbu „Křížová cesta_6“ a „Litanie na Velký pátek“ z webu

Bílá sobota 11. dubna

den rozjímání a večerní slavnost Velikonoční vigilie; na webu najdete modlitbu „Velikonoční litanie“.

neděle 12. dubna

slavnost Zmrtvýchvstání Páně; požehnejte si doma pokrmy

Další informace

  • 1.Zpověď přes telefon nebo prostřednictvím komunikačních prostředků je naprosto nepřípustná, ale vzhledem mimořádné situaci, kdy většinou není možné přijímat svátostné rozhřešení, existuje stále mimořádná možnost získat odpuštění hříchů, a to i smrtelných, dokonalou lítostí, vycházející z lásky k Bohu milovanému nade všechno, vyjádřenou upřímnou žádostí o odpuštění a doprovázenou pevným přesvědčením jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné. (srov. KKC č. 1452)
  • 2.Bazilika je od čtvrtka 12. března 2020 do odvolání zavřena. Povinnost účasti na nedělní mši svaté můžete splnit poslechem rozhlasového přenosu nebo sledováním přímého televizního přenosu mše svaté a svátečním klidem od práce.
  • 3.Farní kancelář je zavřena, v nutných případech volejte panu faráři na tel: 606 282 681.
  • 4.Pohřeb z baziliky je možno vypravit po domluvě s panem farářem.
  • 5.Vybízíme Vás ke společné modlitbě za ukončení epidemie a odstranění všech dalších ohrožení, za všechny nemocné, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, každý den ve 20:00 hod. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Zapojme se podle svých možností modlitbou Otče náš, Zdrávas Maria, korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.
  • 6.Duchovní impulzy najdete např. na webu: www.vira.cz, www.liturgie.cz; na farním webu: kázání otce Jana, křížové cesty, modlitby, litanie. Texty modliteb (litanie, pašije, křížové cesty) najdete na farním webu pod odkazem "Související odkazy (modlitby, mše on-line, Katolický týdeník, ...)" na úvodní stránce.