Farní ohlášky 12. dubna 2020 - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 13. dubna

slavíme druhý den po Zmrtvýchvstání Páně – první den v Oktávu velikonočním.

neděle 19. dubna

slavíme 2. neděli velikonoční – neděli Božího milosrdenství. V 15:00 hod., v hodinu milosrdenství se prosím doma pomodlete pobožnost k Božímu milosrdenství, text najdete na webu. Pobožnost v tuto hodinu má velká Boží zaslíbení. Využijme tento čas milosti k prosbám za sebe a své blízké.

Další informace

  • 1.Na webu farnosti najdete pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „Cestou světla“, k němuž je připojen text velikonoční pobožnosti „Cesta světla“ pro rozjímání o událostech zmrtvýchvstání.
  • 2.Česká republika se připojila k obnově svěření a zasvěcení Bohu modlitbou vyslovenou předsedou ČBK, arcibiskupem pražským a primasem českým, kardinálem Dominikem Dukou, OP před sochou Panny Marie Fatimské v arcibiskupské kapli ve středu 8. dubna 2020 v 7.15 hodin. Akt obnovy zasvěcení byl vykonán bez přímé účasti věřících. Text modlitby najdete na webu: cirkev.cz. K tomuto úkonu zasvěcení naší země se připojme ve svých soukromých modlitbách.
  • 3.Dnes se žehnají velikonoční pokrmy. Pokud Vám nebudou požehnány prostřednictvím médií, požehnejte si pokrmy sami, jak to dělávali naši předkové vždy, než rozkrojili pecen chleba.
  • 4.Texty modliteb a další informace pro dobu pandemie najdete na farním webu pod odkazem "Související odkazy (modlitby, mše on-line, Katolický týdeník, ...)" na úvodní stránce.