Farní ohlášky 19. dubna 2020 - 2. neděle velikonoční - neděle Božího milosrdenství

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 19. dubna

slavíme 2. neděli velikonoční – neděli Božího milosrdenství. V 15:00 hod., v hodinu milosrdenství se prosím doma pomodlete pobožnost k Božímu milosrdenství, text najdete na webu. Pobožnost v tuto hodinu má velká Boží zaslíbení. Využijme tento čas milosti k prosbám za sebe a své blízké.

středa 22. dubna

v naší farnosti uctíváme sv. Ritu; prosíme, modlete se ke sv. Ritě, přímluvkyni v bezvýchodných a lidsky neřešitelných situacích ve svých domovech

čtvrtek 23. dubna

svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

pátek 24. dubna

v naší bazilice slavíme obrácení sv. Augustina, prosíme o modlitbu na úmysl naší augustiniánské komunity

sobota 25. dubna

svátek sv. Marka, evangelisty

neděle 26. dubna

v augustiniánském řádu slavíme památku Panny Marie, Matky dobré rady

Další informace

  • 1.Vzhledem k trvající karanténě je bazilika stále zavřena. Vyzýváme Vás, neustávejte v rodinách ve společných modlitbách. Ježíš přislíbil, že kde se modlí nejméně dva spolu, tam je on uprostřed nich.