Farní ohlášky 3. května 2020 - 4. neděle velikonoční

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 3. května

v 17:00 hod. mariánská pobožnost, účast nutno nahlásit u paní kostelnice Marty. V týdnu budou mariánské pobožnosti vždy před mší svatou, začátek v 18:00 hod.

středa 6. května

památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

pátek 8. května

Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Další informace

  • 1.Vzhledem k trvající karanténě je bazilika stále zavřena. Od neděle 26. dubna budou již slouženy 3 mše svaté jako obvykle: v 7:30; v 9:00 a v 11:00 hod., na každé mši svaté může být přítomno 14 lidí, proto je nutné objednat se telefonicky na danou mši svatou u paní kostelnice Marty na telefon: 736 523 672. Přihlášení přijdou 10 minut před mší svatou, společně budou vpuštěni dovnitř a baziliku opět zavřeme. Prosíme, bez přihlášení nepřicházejte.
  • 2.Některé pastorační aktivity začaly již v minulém týdnu. V úterý v 19:30 hod. se sejde společenství starší mládeže a ve čtvrtek v 19:00 hod. bude setkání nad Biblí pro dospělé.
  • 3.V naší bazilice se každý den modlíme ve 20:00 hod. u ikony P. Marie Svatotomské o Boží pomoc v těžkostech, vzniklých okolo pandemie. 12 farníků se k nám může osobně přidat. Bazilika bude otevřena 5 minut před pobožností.