Farní ohlášky 10. května 2020 - 5. neděle velikonoční

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 12. května

památka Viléma z Tirry, augustiniána

středa 13. května

Panny Marie Fatimské

čtvrtek 14. května

svátek sv. Matěje, apoštola

sobota 16. května

svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

Další informace

  • 1.Dle informací Ministerstva zdravotnictví o dalším uvolňování vybraných opatření může být na mši svaté od pondělí 11. května přítomno za dodržení příslušných hygienických opatření 100 lidí.
  • 2.Pozor – změna: Každou sobotu bude sloužena mše svatá jen večer v 18:00 hod. Ranní mše svatá nebude.
  • 3.V týdnu začínají mariánské pobožnosti vždy v 18:00 hod.
  • 4.V neděli budou již slouženy 3 mše svaté jako obvykle: v 7:30; v 9:00 a v 11:00 hod., na každé mši svaté může být od 11. května přítomno 100 lidí. Po naplnění kapacity bude kostel uzavřen.
  • 5.Od pondělí také začíná dle rozvrhu výuka náboženství na faře.
  • 6.V naší bazilice se stále modlíme ve 20:00 hod. u ikony Panny Marie Svatotomské o Boží pomoc v těžkostech, vzniklých okolo pandemie. Srdečně zveme.