Farní ohlášky 17. května 2020 - 6. neděle velikonoční

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 19. května

památka sv. Klementa z Osimo, augustiniána

středa 20. května

památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze

pátek 22. května

svátek sv. Rity z Cascie, augustiniáky, přímluvkyně ve smíření a v bezvýchodných životních situacích; v 18:00 hod. bude slavnostní mše svatá, sloužená otcem děkanem Václavem Sloukem. Při obřadech bude požehnána nová socha sv. Rity. Podle tradice přinášíme 3 růže, které budou při pobožnosti požehnány. Jednu růži necháváme u oltáře sv. Rity spolu se svými prosbami, druhou dáme někomu, kdo prožívá životní těžkosti a třetí si přinášíme do svého domova.

neděle 24. května

slavnost Nanebevstoupení Páně, tato slavnost je přeložena ze čtvrtka.

Další informace

  • 1.Dle pokynů Ministerstva zdravotnictví o dalším uvolňování vybraných opatření může být na mši svaté přítomno za dodržení příslušných hygienických opatření 100 lidí. Po každé mši svaté je bazilika dezinfikována.
  • 2.Tuto středu 20. května po večerní mši svaté proběhne úklid baziliky. Prosíme farníky o pomoc.
  • 3.Pozor – změna: Každou sobotu bude sloužena mše svatá jen večer v 18:00 hod.
  • 4.Na faře začala dle rozvrhu výuka náboženství, pokračují úterní setkání předškolních dětí i společenství starší mládeže, čtvrteční rozjímání dospělých nad Biblí a začínají i páteční setkání mladší mládeže.