Farní ohlášky 24. května 2020 - Slavnost Nanebevstoupení Páně

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 26. května

památka sv. Filipa Neriho, kněze

středa 27. května

sv. Augustina z Canterbury, biskupa

sobota 30. května

památka sv. Zdislavy a současně Svatodušní vigílie, ve 20:00 hod. začne tradiční modlitební bdění. Srdečně zveme všechny farníky k této modlitbě za obnovení v Duchu svatém.

neděle 31. května

slavnost Seslání Ducha svatého

Další informace

  • 1.Děkujeme všem, kteří pomáhali při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.Pozor – změna: Každou sobotu bude sloužena mše svatá jen večer v 18:00 hod.
  • 3.Svatodušní novénu se budeme v bazilice modlit každý večer na začátku mše svaté.
  • 4.Příští neděli bude sbírka na charitativní účely.
  • 5.Zpovídá se vždy půl hodiny před začátkem mše svaté.
  • 6.Na faře začala dle rozvrhu výuka náboženství, pokračují úterní setkání předškolních dětí i společenství starší mládeže, čtvrteční rozjímání dospělých nad Biblí i páteční setkání mladší mládeže.