Farní ohlášky 31. května 2020 - Slavnost Seslání Ducha Svatého

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 1. června

památka Panny Marie, Matky církve, druhý den Letnic, mše svatá bude mimořádně v 18:00 hod.

středa 3. června

památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

čtvrtek 4. června

svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného velekněze

pátek 5. června

památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka; první pátek v měsíci, zpovídá se již od 17:00 hod.

sobota 6. června

první sobota v měsíci, poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské, zachránkyni města Brna; pamatujme na důležitou modlitbu u Paladia města Brna a pozvěme také své přátele

neděle 7. června

slavnost Nejsvětější Trojice

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 2.Na faře pokračují dle rozvrhu všechny pastorační aktivity, včetně výuky náboženství.
  • 3.Na slavnost Božího Těla, kterou budeme slavit v neděli 14. června, bude na mši svaté v 11:00 hod. slavností průvod kolem baziliky. Prosíme maminky, aby do průvodu vypravily své děti. Pro děvčata připravte košík s okvětními lístky, chlapci si mohou přinést zvonečky.