Farní ohlášky 7. června 2020 - Slavnost Nejsvětější Trojice

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

úterý 9. června

památka sv. Efréma, jáhna a učitele církve

pátek 12. června

památka sv. Jana Sahagunského, augustiniána

sobota 13. června

památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele

neděle 14. června

slavnost Těla a krve Páně. Na závěr mše svaté, která začíná v 11:00 hod., bude eucharistický průvod kolem baziliky. Prosíme maminky, aby do průvodu vypravily své děti. Pro děvčata připravte košík s okvětními lístky, chlapci si mohou přinést zvonečky.

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.Na faře pokračují dle rozvrhu všechny pastorační aktivity, včetně výuky náboženství.
  • 3.Farní kavárna je již v provozu. Srdečně zveme. Otevřeno od 10:00 hod.
  • 4.Farnost Staré Brno pořádá o prázdninách od 16. do 27. srpna farní tábor pro děti a mládež. Tábor se uskuteční v Beskydech u Karolínky. Další informace na plakátech. Zájemci se přihlásí v sakristii.
  • 5.1. svaté přijímání v naší farnosti bude 4. října 2020.
  • 6.Upozornění: Důrazně Vás žádáme, abyste v žádném případě bezdomovcům v bazilice ani v její blízkosti nedávali peníze. Toto se netýká prodejců časopisu Nový prostor, kteří si takto vydělávají na živobytí