Farní ohlášky 14. června 2020 - Slavnost Těla a krve Páně

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pátek 19. června

slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

sobota 20. června

památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 2.Na faře pokračují dle rozvrhu všechny pastorační aktivity, včetně výuky náboženství.
  • 3.Farní kavárna je již v provozu. Srdečně zveme. Otevřeno od 10:00 hod.
  • 4.Farnost Staré Brno pořádá o prázdninách od 16. do 27. srpna farní tábor pro děti a mládež. Tábor se uskuteční v Beskydech u obce Karolínka. Další informace na plakátech. Zájemci se přihlásí v sakristii.
  • 5.1. svaté přijímání v naší farnosti bude 4. října 2020.
  • 6.Upozornění: Důrazně Vás žádáme, abyste bezdomovcům v bazilice ani v její blízkosti v žádném případě nedávali peníze. Toto se netýká prodejců časopisu Nový prostor, kteří si takto vydělávají na živobytí.
  • 7.V naší bazilice hodlají uzavřít manželství naše farnice slečna Hana Pluháčková a pan David Šimek. Kdo by věděl o nějaké překážce zamýšleného sňatku, ať to ohlásí na farním úřadě nebo mlčí navěky.