Farní ohlášky 21. června 2020 - 12. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 22. června

památka sv. Rity, augustiniánky, v naší bazilice bude pobožnost ke sv. Ritě s požehnáním růží

středa 24. června

slavnost Narození sv. Jana Křtitele

sobota 27. června

sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky minulou středu
  • 2.Farní kavárna je v provozu. Srdečně zveme. Otevřeno od 10:00 hod.
  • 3.Farnost Staré Brno pořádá o prázdninách od 16. do 27. srpna farní tábor pro děti a mládež. Tábor se uskuteční v Beskydech u obce Karolínka. Další informace na plakátech. Zájemci se přihlásí v sakristii.
  • 4.1. svaté přijímání v naší farnosti bude 4. října 2020.
  • 5.V naší bazilice hodlají uzavřít manželství naše farnice slečna Hana Pluháčková a pan David Šimek. Kdo by věděl o nějaké překážce zamýšleného sňatku, ať to ohlásí na farním úřadě nebo mlčí navěky.
  • 6.V neděli 28. června proběhne v bazilice sbírka na bohoslovce. V roce 2019 bylo na bohoslovce brněnské diecéze vybráno 3 038 388 Kč. Tato částka slouží jako příspěvek na provoz Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, kde se třináct našich bohoslovců připravuje ke své službě. Otec biskup Vojtěch Cikrle nás prosí, abychom na budoucí kněze vzpomněli ve svých modlitbách a podle možností přispěli i finančně.
  • 7.Přihlášky do náboženství na příští školní rok (září 2020 - červen 2021) jsou k dispozici v sakristii. Náboženství bude probíhat na školách i na faře. Rozvrh výuky bude jako v tomto školním roce.