Farní ohlášky 28. června 2020 - 13. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

pondělí 29. června

slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze

pátek 3. července

svátek sv. Tomáše, apoštola a patrona našeho opatství; první pátek v měsíci, zpovídá se již od 17:00 hod.

sobota 4. července

1. sobota v měsíci, v naší bazilice bude v 18:00 hod. poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské. Naše farnost nese odpovědnost za šíření úcty k tomuto poutnímu místu, naše modlitba a přítomnost je svědectvím a povzbuzením pro ostatní, že se nacházejí na místě zvláštní Boží pomoci.

neděle 5. července

slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

Další informace

  • 1.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.
  • 2.Farní kavárna je v provozu. Srdečně zveme. Otevřeno od 10:00 hod.
  • 3.Farnost Staré Brno pořádá o prázdninách od 16. do 27. srpna farní tábor pro děti a mládež. Tábor se uskuteční v Beskydech u obce Karolínka. Další informace na plakátech. Zájemci se přihlásí v sakristii.
  • 4.1. svaté přijímání v naší farnosti bude 4. října 2020.
  • 5.Přihlášky do náboženství na příští školní rok (září 2020 - červen 2021) jsou k dispozici v sakristii. Náboženství bude probíhat na školách i na faře. Rozvrh výuky bude jako v tomto školním roce.
  • 6.V naší bazilice hodlají uzavřít manželství naše farnice slečna Hana Pluháčková a pan David Šimek. Kdo by věděl o nějaké překážce zamýšleného sňatku, ať to ohlásí na farním úřadě nebo mlčí navěky.
  • 7.O prázdninách se pastorační aktivity nekonají.